Zábavný středověk

Square

Nejenom prací žil člověk ve středověku. Naši předci zase tak odlišně od nás volné chvíle neprožívali, i když je jasné, že práce jim zabrala daleko více času. O to více si zábavu vychutnávali a zcela jistě se uměli dobře bavit.
rytířská zbroj
Přiblížit si můžeme jeden takový docela obyčejný, všední den člověka ze střední vrstvy, který hlady ani nedostatkem netrpěl, musel však svoje řemeslo dobře umět. Časově byl den orientován podle toho, kdy slunce vycházelo a kdy zapadalo. Letní dny byly samozřejmě delší, ty zimní kratší. I tak se pracovalo víc jak půl dne. Co se týká času určeného k polednímu jídlu, ten dělal více jak dvě hodiny. I ve středověku byly dny sváteční, kdy se nemuselo pracovat, neděle je od slova „nedělat“ a proto se sedmý den v týdnu nikdy nepracovalo. Možná byste předkům záviděli, protože volné dny se daly počítat na devět desítek.
mladá čarodějnice
Tento dostatek volna byl věnován zábavě, i když dost často byl vyplňován jinou prací, lidé tehdy žijící dopřávali zábavu svému tělu, až poté se věnovali duši. Svátky byly prožívány v hojnosti jídla a pití, a to především na vesnicích, kde se chovalo domácí zvířectvo. Z her byly ve velké oblibě hlavně kostky, i když to se nelíbilo tehdejším představitelům církve. Ono „zakázané ovoce“ chutná nejlépe. Lidé se také bavili návštěvou divadelních her, pořádali soutěže a obdobu naší soutěže krásy, tehdy se jednalo o volbu královny dožínek.
poražený rytíř
Bohatší vrstvy rády navštěvovaly přírodu, dámy vyhledávaly klid mezi stromy, trhaly květiny a pánové pak pořádali projížďky na koních, ty byly dost často spojovány s lovy na zvěř. V přírodě se také pořádaly pikniky, tančilo se a zpívalo. Tedy zábava hodně podobná té dnešní.
Lidé se bavili různě, od chytání ryb po pořádání tanečních rejů až po velkolepé hostiny, často také navštěvovali veřejné lázně, měli rádi hudbu a tanec, různé stolní hry, provozovali bojové sporty. Prostě za několik stovek let jsme se zase tolik nezměnili, co myslíte?