Chlor šok je nepostradatelný pomocník při likvidaci zákalů v bazénu

Square

Docílit křišťálově čisté vody v nádržích určených pro koupání je snem každého jejich provozovatele. Docílit tohoto stavu není tak obtížné, jak by se mohlo zdát, je třeba se však obeznámit alespoň s těmi základními vlastnostmi a vlivy, které zde působí. Nalezení a eliminace pravé příčiny je vždy ten žádoucí krok, ostatně, na tomto principu příčiny a následku funguje vše, od technických vymožeností až po lidské zdraví.

hotelový bazén

Bílý zákal – většinou jde o vyšší koncentraci rozpuštěných minerálních látek magnézia (hořčíku) a vápníku, které primárně určují tvrdost vody a také jsou nepostradatelné pro všechny živé organismy včetně člověka. Pro koupání není sice ideální ani voda destilovaná, naprosto zbavená minerálů, ale ani příliš tvrdá.
bazén u moře

Hnědé a zrzavé zakalení – různé odstíny od šedé po načervenalou, zrzavou, oranžovou a hnědou způsobuje vyšší výskyt jiných minerálních látek – zejména mědi, manganu a železa. Železitá voda je poměrně častým jevem v některých zdrojích pitné vody z podzemních vrtů.

Matný zákal – jestliže se tekutina v nádrži mění z průzračné na méně průhlednou, začne působit matným dojmem, pravděpodobně obsahuje více nežádoucích organických látek, které ji kalí. Jsou to především prachové částice z ovzduší, jemný spad popílku a prachu z ulice, ale i zbytky opalovacích krémů, mýdel, parfémů, šamponů a dalších kosmetických přípravků.
slunečník u bazénu

Jak se zákalu zbavit

Zbavit se těchto látek není obtížné. Nejprve je třeba upravit pH, aby následné přípravky mohly optimálně působit. To musí být v rozmezí zhruba od 6,8 do 7,4. Následně se přidá chlor šok https://www.chlorito.cz/chlor-sok, ten vytvoří chemickou reakci – oxidaci a vzniknou sloučeniny, které se pak po přidání vločkovače sloučí do větších celků – vloček. Velikost vloček je pak dostatečně velká natolik, aby se bezpečně zachytila buď v bazénové filtraci, anebo se usadí na dně, odkud se odsaje bazénovým vysavačem. Filtrace musí pracovat v průběhu čištění zakalené vody nepřetržitě alespoň 24 hodin.