Základní pojmy Ekonomie aneb jak se v ní vyznat

Square
  •  Ekonomie je vědní disciplína kdežto ekonomika je shrnutí určitého objektu (například podnik, stát) zjednodušeně je to tedy ekonomie v praxi
  • Určitě bychom se nikam nehnuli bez výroby. Tu tvoří tři základní faktory. Prvním je práce, čímž je myšleno zaměstnání, tedy lidská činnost odměněná mzdou. Další položkou je půda. Myslí se tím jakákoliv plocha využívá jak k zemědělství, tak i pozemky určené k stavbě. Posledním bodem je kapitál, což je soubor statků (například zboží, služby a podobně). Tento soubor neslouží k spotřebě nýbrž k další výrobě.
  • Velkou neznámou je trží mechanismus a trh obecně. Tam se vše řídí podle křivky nabídky a poptávky. Nabídka udává množství výrobku, nabízené zákazníkovi a poptávka naopak přání zákazníka. Ideální stav se vyznačuje jako když se obě položky setkají a prodejce má přesně takové množství, které nakupující požaduje, což nebývá běžné. Podle křivky se odvíjí cena výrobku
  • Inflace. Všichni se toho bojí, všichni o tom mluví, co to vlastně je? Zjednodušeně je to navyšování průměrné ceny. Opakem je příjemnější deflace, při které dochází k snižování cen. Meziroční inflace k říjnu roku 2018 jsou 2%
  • Inflace se dělí na mírnou (do 10% kdy výrazně nenarušuje fungování ekonomiky), pádivou (značné náklady) a hyper ( závažné problémy)

indické bankovky
·         Jaké jsou ekonomické systémy? Jsou čtyři jednoduché kategorie. První je zvyková. Jedná se nakládání peněz na základě zvyků a tradicích. Tento šuplík je už dávno opuštěný a nalezneme ho jen u některých národů. Řízení vládou se projevuje centrálně plánovaná. V této přihrádce se nacházela i Česká republika za doby socialismu. Tržní je koordinovaná pouze prostřednictvím trhu, bez zásahu státu. A nakonec tu máme smíšenou, kde se naše republika právě nachází. Je to podoba tržní ekonomiky se zásahy státu
cizí měna
Pojmů je spoustu, je to přeci jen celá věda. Naštěstí nejsem ekonom, takže se v nich nemusím hlouběji vrtat. Každopádně je to určitě vědní disciplína, která se nás všech ať více, či méně dotýká a stojí za to se v tom trochu vyznat.