Krásná literatura

Square


Myslíte si, že kultura je tady od toho, aby také lidé vytvářeli různé skupiny lidí anebo komunitu lidí, kde by se zajímali o stejnou kulturu? Já například patřím do jednoho klubu Ätenářů. Musím uznat, že Ätení knih mÄ› opravdu hodnÄ› baví a už si nedokáži pÅ™edstavit život, že bych tÅ™eba každý den nemohla nÄ›co málo Äíst. ÄŒtu hlavnÄ› knihy a také obÄas Äasopisy. Ale knihy jsou pro mÄ› více důležité, protože knihy mají vlastnÄ› takový příbÄ›h a trvá déle, než tÅ™eba pÅ™eÄtu, no, nÄ›kdy déle a nÄ›kdy krátce. Já jsem schopná, tÅ™eba když mám volno, tak tÅ™eba za dva dny pÅ™eÄíst tÅ™eba knihu, která má pÄ›t set stránek. ÚplnÄ› se do toho zažeru. ÚplnÄ› jsem do toho příbÄ›hu tak ponoÅ™ená, že jednoznaÄnÄ› nechci knihu odložit a knihu odkládám až mÄ› tÅ™eba vždycky o víkendu bolí oÄi.

Knihy Ätu každý den.

Když nejsem v zamÄ›stnání a nejsem nÄ›kde s přáteli anebo doma neuklízím, tak Ätu pouze knihy. Jsem do toho opravdu veliký blázen a myslím si, že je hodnÄ› lidí, kteří také upÅ™ednostňují to, že místo toho, aby chodili nÄ›kam na zábavu, tak radÄ›ji sedí doma a Ätou knihy. I tohle je vlastnÄ› svým způsobem taková kultura. Kultura je tady z toho důvodu, aby my lidé jsme se bavili, protože kulturní vÄ›ci dÄ›láme pro naÅ¡e potěšení pro naÅ¡i potÅ™ebu. NedÄ›láme kulturu kvůli tomu, abychom se nudili anebo abychom dÄ›lali nÄ›co, co je nutné anebo abychom se do nÄ›Äeho nutili. Tohle tedy rozhodnÄ› ne.

Literatura je mému srdci nejblíže.

Mnoho lidí právÄ› vyhledává kulturu, aby se pobavilo, a také, aby tÅ™eba poznali další lidi. Nebo aby tÅ™eba mÄ›li skupinou přátel a Å¡li na nÄ›jakou zábavu. TÅ™eba nÄ›kdo má rád zase koncerty. Ano, i tohle je taková kultura, ale mnÄ› zase tÅ™eba koncerty anebo hudba moc neláká. ObÄas si pustím doma hudbu. To ano, tohle je normální a také filmy. Jenomže kdybych se mÄ›la zaměřit jenom na jednu vÄ›c, která je mi nejvíce srdci blízká, tak je to kniha. Literatura mÄ› opravdu hodnÄ› baví, a dokonce jsem taky vystudovala Å¡kolu literatury a to hlavnÄ› anglickou a Äeskou literaturu, která je mému srdci nejblíže a moc mÄ› to baví a jsem pyÅ¡ná, že jsem tohle vystudovala.