Vývoj řeči u dětí

Square

Některé děti začnou mluvit dříve, jiné až tak nespěchají. Nástup řeči je do 3 let čistě individuální, ve školkařském věku se již dostávají do období, kdy by ji měli postupně zvládnout bez chyb. A to nejpozději, dokud nezačnou chodit do školy. Přesto počet žáků s jazykovými problémy roste a odhaduje se, že určitou chybu ve výslovnosti mají až dvě pětiny školáků. Logopedické problémy se však dají ve většině případů odstranit. Platí pravidlo – čím dříve, tím lépe. Čeho u dítěte všímat, jak řeč trénovat a kdy už zajít za logopedem?
čtení s tátou
Vývoj řeči probíhá současně s fyzickým a psychickým vývojem. Čistá výslovnost vznikne tehdy, pokud řečové orgány motoricky správně fungují. Tvoří je svaly a nervy jako leckteré jiné části těla. Pokud zanedbáme motorický vývoj dítěte, vystavujeme ho riziku i v oblasti řečového pokroku. Zároveň by rodiče neměli zanedbávat psychický vývoj, ten je v mnoha případech ještě důležitější.
Chce vaše dítě pohádku? Místo toho, abyste mu ji zapnuli na tabletu, přečtěte mu ji. Rodiče příliš často řeší volný čas dětí pouštěním multimédií namísto náročnějšího věnování se mu. Dítě však potřebuje rodičovskou blízkost, potřebuje mluvit, společně číst, umět vyjádřit své pocity. Pouze tak dokáže správně formulovat věty bez logopedických chyb.
čtení slečny

Kdy začít

Moderní technologie děti nenaučí mluvit ani poslouchat. Děti totiž vnímají pohádky, písničky a hry na tabletu jen povrchně. Nevnímají jednotlivá slova, hlásky ani melodii mluvené řeči. Aby se naučili rozumět a správně mluvit, potřebují vzor v podobě rodiče, který s nimi bude mluvení pravidelně a trpělivě trénovat. Od prvních slovíček až do nástupu do školy potřebují děti podporu svých rodičů.

Pozorujte ho

Řeči dítěte byste si měli začít všímat od 3 let. Mluví dítě ve větách? Pokud tomu tak není, je dobré navštívit logopeda. Ten vám pomůže i v případě, kdy dítě špatně vyslovuje sykavky, má problém s vyslovováním určitých písmen nebo odmítá mluvit. Máte však ještě čas do 5 let. Od tohoto věku, pokud zaznamenáte chyby v řeči, je dobré začít se systematickým nácvikem vyprávění doma a také pod dohledem logopeda. Do 7 let přirozený vývoj řeči končí. Pokud se vám do té doby chyby nepodaří odstranit, budete mít s napravováním výslovnosti v pozdějším věku dítěte mnohem víc práce.

Vývoj řeči u dětí
3 (60%)3